2009 CBS/New York Times Poll Data


First Wave DAT Files:

JAN09A.DAT

FEB09A.DAT

FEB09B.DAT

MAR09A.DAT

MAR09A1.DAT

MAR09B.DAT


First Wave Variable Descriptions:

JAN09A.DDL

FEB09A.DDL

FEB09B.DDL

MAR09A.DDL

MAR09B.DDL


Second Wave DAT Files:

APR09A.DAT

APR09B.DAT

MAY09A.DAT

MAY09B.DAT

JUN09A.DAT


Second Wave Variable Descriptions:

APR09A.DDL

APR09B.DDL

MAY09A.DDL

MAY09B.DDL

JUN09A.DDLThird Wave DAT Files:

JUL09A.DAT

JUL09B.DAT

SEP09A.DAT

SEP09B.DAT

AUG09A.DATThird Wave Variable Descriptions:

JUL09A.DDL

JUL09B.DDL

SEP09A.DDL

SEP09B.DDL

AUG09A.DDL


Fourth Wave DAT Files:

DEC09A.DAT

DEC09A1.DAT

DEC09B.DAT

NOV09A.DAT

NOV09B.DAT

NOV09B1.DAT

NOV09C.DAT

NOV09C1.DAT

OCT09A.DAT

OCT09B.DAT
Fourth Wave Variable Descriptions:

DEC09A.DDL

DEC09A1.DDL

DEC09B.DDL

NOV09A.DDL

NOV09B.DDL

NOV09B1.DDL

NOV09C.DDL

NOV09C1.DDL

OCT09A.DDL

OCT09B.DDL
DDLTOX Conversion Program Description


DBMS Conversion Program